kompletní produkční zajištėní
zvuková a svėtelná technika, pódia, velkoplošná projekce, výbėr vhodných prostor, výroba tiskových materiálų
(pozvánek, programų, katalogų, plakátų)
výlep billboardų, plakátų, citylightų
mediální podpora, elektronická rozesílka
z databází, ubytování a doprava
hostesky a bezpečnostní služba
catering